Gården

Areal: ca 380 dekar, Fulldyrket 82 dekar, Innmarksbeite 68 dekar, skog 7 dekar, annet 223 dekar.

Drift: sau, grasproduksjon, utleie av stall, Inn på tunet.

Bygninger: Våningshus fra tidlig på 1900 tallet, det har fått nytt tak og ny kledning og isolasjon sommeren 2019.

Nytt hus bygget i 2014, driftsbygning med stall, løe, sauehus, + diverse rom.