oppdatert 22.06.2024

 

 

                      

 

Gårdsdrift, arbeidstrening, trivsel 

Hagatoppen Gård ligger som navnet tilsier på toppen av Haga. Haga er en liten bygd i Sandnes kommune, ca 10 minutter å kjøre fra sentrum.

På gården har vi dyr, planter, fjell, litt skog, og strandlinje til Lutsivassdraget.
Vi kjøpte gården i 2011 og er 5. og 6. generasjon som bor her. Gården har blitt drevet på forskjellig vis i over 100 år. 

 

Pr. 2024 består driften på gården av: 


- Inn på tunet virksomhet.

- Sau

- Utleie av beite

- Produksjon og salg av gras.

- Høner og kalkuner for eget bruk.